Động thái mới của Lê Âu Ngân Anh khi không được cấp phép thi quốc tế

Lê Âu Ngân Anh.
Lê Âu Ngân Anh.
Lê Âu Ngân Anh.