Đời thực của Trúc Mai - "tiểu tam" bị ghét trong "Hãy nói lời yêu"

"Tiểu tam" bị ghét trong "Hãy nói lời yêu" có hôn nhân hạnh phúc ngoài đời thực. Ảnh: NSX, NV.
"Tiểu tam" bị ghét trong "Hãy nói lời yêu" có hôn nhân hạnh phúc ngoài đời thực. Ảnh: NSX, NV.
"Tiểu tam" bị ghét trong "Hãy nói lời yêu" có hôn nhân hạnh phúc ngoài đời thực. Ảnh: NSX, NV.
Lên top