Bảo Hân, Quang Anh nỗ lực thay đổi trong "Hãy nói lời yêu"

Bảo Hân, Quang Anh được kỳ vọng có thêm nhiều "đất" diễn ở "Hãy nói lời yêu". Ảnh: NSX.
Bảo Hân, Quang Anh được kỳ vọng có thêm nhiều "đất" diễn ở "Hãy nói lời yêu". Ảnh: NSX.
Bảo Hân, Quang Anh được kỳ vọng có thêm nhiều "đất" diễn ở "Hãy nói lời yêu". Ảnh: NSX.
Lên top