Đề nghị hủy kết quả, thu hồi vương miện Hoa hậu Đại dương

Hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh.
Hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh.
Hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh.