Đề nghị hủy kết quả, thu hồi vương miện Hoa hậu Đại dương

Hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh.
Hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh.