Lê Âu Ngân Anh đã lừa dối ngay từ đầu cuộc thi Hoa hậu Đại dương?

Lê Âu Ngân Anh.
Lê Âu Ngân Anh.
Lê Âu Ngân Anh.