Dạy Trường Giang "tán gái", Đức Phúc khiến Hoài Linh phấn khích

Trường Giang bó tay với Đức Phúc trong "Ơn giời cậu đây rồi". Ảnh: BTC
Trường Giang bó tay với Đức Phúc trong "Ơn giời cậu đây rồi". Ảnh: BTC
Trường Giang bó tay với Đức Phúc trong "Ơn giời cậu đây rồi". Ảnh: BTC