Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dậy sóng tranh cãi khi Nguyễn Thị Thành đeo dải băng “From Vietnam” ở hông