Danh ca Khánh Ly: Tự hào được hát và nói tiếng Việt