Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Danh ca Khánh Ly: Tự hào được hát và nói tiếng Việt