Ca sĩ Khánh Ly: “Mấy mươi năm tôi mới hiểu được một tấm lòng”

Ca sĩ Khánh Ly nhận được nhiều tình cảm từ sinh viên Đà Lạt. Ảnh: K.Q
Ca sĩ Khánh Ly nhận được nhiều tình cảm từ sinh viên Đà Lạt. Ảnh: K.Q
Ca sĩ Khánh Ly nhận được nhiều tình cảm từ sinh viên Đà Lạt. Ảnh: K.Q