Danh ca Khánh Ly: “Tôi chỉ là người đồng hành trong âm nhạc cùng Trịnh Công Sơn”