Cuộc thi năm 2018 dài nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam và tân Hoa hậu có vẻ đẹp lý tưởng