Tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy không muốn nghe và cũng không muốn biết scandal

Tân Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và MC Nguyên Khang.
Tân Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và MC Nguyên Khang.
Tân Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và MC Nguyên Khang.
Lên top