Cơ hội và áp lực của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khi kết hợp với Châu Tấn

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được dự đoán kết hợp với Châu Tấn. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được dự đoán kết hợp với Châu Tấn. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được dự đoán kết hợp với Châu Tấn. Ảnh: Xinhua.
Lên top