Vắng Tiêu Chiến, Dương Tử, cuộc đua phim Hoa ngữ tháng 9 thuộc về ai?

Phim của Triệu Lộ Tư gây chú ý sau khi tác phẩm của Dương Tử, Tiêu Chiến bị hoãn chiếu. Ảnh: Xinhua.
Phim của Triệu Lộ Tư gây chú ý sau khi tác phẩm của Dương Tử, Tiêu Chiến bị hoãn chiếu. Ảnh: Xinhua.
Phim của Triệu Lộ Tư gây chú ý sau khi tác phẩm của Dương Tử, Tiêu Chiến bị hoãn chiếu. Ảnh: Xinhua.
Lên top