Cung Tuấn và cuộc đua với Tiêu Chiến: Khó thay thế dù tương đồng không ít

Tiêu Chiến và Cung Tuấn. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến và Cung Tuấn. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến và Cung Tuấn. Ảnh: Xinhua.
Lên top