Ca sĩ Nam Cường chia sẻ hạnh phúc làm cha ngày đầu năm