Angelababy, Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng và mỹ nhân Hoa ngữ đánh mất vị thế

Các mỹ nhân Hoa ngữ đang mất dần vị thế. Ảnh: Xinhua.
Các mỹ nhân Hoa ngữ đang mất dần vị thế. Ảnh: Xinhua.
Các mỹ nhân Hoa ngữ đang mất dần vị thế. Ảnh: Xinhua.
Lên top