Tân dòng sông ly biệt sau 20 năm: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và dàn sao giờ sao?

Dàn sao "Tân dòng sông ly biệt". Ảnh: Xinhua.
Dàn sao "Tân dòng sông ly biệt". Ảnh: Xinhua.
Dàn sao "Tân dòng sông ly biệt". Ảnh: Xinhua.
Lên top