Triệu Vy "Hoàn Châu cách cách", Angela Baby và những ngày sóng gió hôn nhân

Angela Baby và Triệu Vy liên tục dính ồn ào về đời tư. Ảnh: Xinhua.
Angela Baby và Triệu Vy liên tục dính ồn ào về đời tư. Ảnh: Xinhua.
Angela Baby và Triệu Vy liên tục dính ồn ào về đời tư. Ảnh: Xinhua.
Lên top