Á hậu Tú Anh “chơi trội” với trang sức 1,5 tỉ đồng