Vài suy nghĩ nhân 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt: Đưa du lịch Ninh Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (*)

Du khách bơi thuyền quanh thủy đình trong khu du lịch Tràng An. Khối núi phía sau được du khách so sánh với con đại bàng đang tung cánh. Ảnh: Sơn Tùng
Du khách bơi thuyền quanh thủy đình trong khu du lịch Tràng An. Khối núi phía sau được du khách so sánh với con đại bàng đang tung cánh. Ảnh: Sơn Tùng
Du khách bơi thuyền quanh thủy đình trong khu du lịch Tràng An. Khối núi phía sau được du khách so sánh với con đại bàng đang tung cánh. Ảnh: Sơn Tùng