Trao giải Hội thi "Hướng dẫn viên Du lịch tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Công bố và trao giải cho các thí sinh có phần thi thuyết minh xuất sắc nhất. Ảnh: BTC.
Công bố và trao giải cho các thí sinh có phần thi thuyết minh xuất sắc nhất. Ảnh: BTC.