Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thác Khuangsi mát lành giữa Luang Prabang bình yên