Sẽ có triển lãm mô hình lân lớn nhất Việt Nam tại Đà Nẵng

Lễ hội Lân sư rồng Quốc tế diễn ra từ 25.8 đến 25.9 để chào đón Trung thu.
Lễ hội Lân sư rồng Quốc tế diễn ra từ 25.8 đến 25.9 để chào đón Trung thu.
Lễ hội Lân sư rồng Quốc tế diễn ra từ 25.8 đến 25.9 để chào đón Trung thu.