Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Bầu trời Sài Gòn rực sáng bởi các màn pháo hoa.

Video

Xem thêm