Sau hội, tréo ngoe hoa mai anh đào lại nở rực rỡ ở Đà Lạt

Du khách chụp hình với hoa anh đào tại khu vực hồ Tuyền Lâm (ảnh K.Q)
Du khách chụp hình với hoa anh đào tại khu vực hồ Tuyền Lâm (ảnh K.Q)
Du khách chụp hình với hoa anh đào tại khu vực hồ Tuyền Lâm (ảnh K.Q)