Ấn định thời điểm tổ chức ngày hội hoa anh đào ở Lâm Đồng

Du khách chụp hifnhv ới hoa mai anh đào ở hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt. Ảnh: K.Q.
Du khách chụp hifnhv ới hoa mai anh đào ở hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt. Ảnh: K.Q.
Du khách chụp hifnhv ới hoa mai anh đào ở hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt. Ảnh: K.Q.
Lên top