Ngậm ngùi hủ tiếu Sài Gòn

Một phụ nữ bán hủ tiếu trên con hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Ảnh: H.N
Một phụ nữ bán hủ tiếu trên con hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Ảnh: H.N