Kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6

Gần 600 mảnh đời bất hạnh vui chơi trên đảo Hòn Tằm, Nha Trang

Gần 600 mảnh đời bất hạnh tụ về đảo Hòn Tằm giao lưu, văn nghệ nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.
Gần 600 mảnh đời bất hạnh tụ về đảo Hòn Tằm giao lưu, văn nghệ nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.
Gần 600 mảnh đời bất hạnh tụ về đảo Hòn Tằm giao lưu, văn nghệ nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.