Chinh phục Pu Si Lung kỳ vĩ

Đường lên Pu Si Lung phải xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn với những cây cổ thụ vài người ôm.
Đường lên Pu Si Lung phải xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn với những cây cổ thụ vài người ôm.