Carnaval Hạ Long 2018 trở lại: Đại tiệc âm nhạc, nghệ thuật

Tái hiện con đường sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tái hiện con đường sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tái hiện con đường sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: Nguyễn Hùng