Carnaval Hạ Long trở lại cùng “Năm du lịch quốc gia 2018”

Một cảnh trong Carnaval Hạ Long 2016. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một cảnh trong Carnaval Hạ Long 2016. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một cảnh trong Carnaval Hạ Long 2016. Ảnh: Nguyễn Hùng