Bài thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”: Cực bắc Hà Giang mùa chim én xây tổ

Toàn cảnh Núi Đôi và thị trấn Quản Bạ.
Toàn cảnh Núi Đôi và thị trấn Quản Bạ.
Toàn cảnh Núi Đôi và thị trấn Quản Bạ.
Lên top