Bài thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”: Cực bắc Hà Giang mùa chim én xây tổ

Toàn cảnh Núi Đôi và thị trấn Quản Bạ.
Toàn cảnh Núi Đôi và thị trấn Quản Bạ.