Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung thu của những đứa trẻ vùng cao

Niềm vui ngày trung thu.
Niềm vui ngày trung thu.