Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trải nghiệm cuộc sống ở nơi lạnh kinh hoàng 4 tháng không có ánh mặt trời