Thưởng thức bánh căn bên lò than ấm nóng giữa Đà Lạt se lạnh