Mê say cháo ấu tẩu nơi miền núi đá

Bát cháo ấu tẩu ngon mê
Bát cháo ấu tẩu ngon mê