Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh ngạc với hình ảnh đẹp mê hồn lắng đọng trong những giọt nước