Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hoàng cảnh ngựa vằn bị báo vồ, cá sấu săn đuổi