Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hoàng báo lạc vào làng, rượt đuổi người dân chạy tán loạn

Con báo tấn công dân làng.
Con báo tấn công dân làng.