Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khó tin hươu cao cổ đạp sư tử “lên bờ xuống ruộng“