Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khó tin cảnh gấu trắng Bắc cực vuốt ve chú chó nhỏ như thú cưng