Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khó tin cảnh bầy hổ dữ thả rông, đuổi nhau trên bãi biển