Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chinh phục nóc nhà thế giới Everest chỉ với vài trăm đô và quần soóc