Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cả làng sốc nặng khi mổ bụng trăn khổng lồ