Nước mắt người chuyển giới trên hành trình mưu sinh

Bóng Mén - người chuyển giới nữ làm tóc cho đàn chị trước buổi biểu diễn (ảnh ICS).
Bóng Mén - người chuyển giới nữ làm tóc cho đàn chị trước buổi biểu diễn (ảnh ICS).