TKV tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 31.8.2021, tại Hà Nội, TKV trao tặng 03 xe cứu thương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TKV
Ngày 31.8.2021, tại Hà Nội, TKV trao tặng 03 xe cứu thương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TKV
Ngày 31.8.2021, tại Hà Nội, TKV trao tặng 03 xe cứu thương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TKV
Lên top