Gắn biển công trình chào mừng 25 năm thành lập công đoàn TKV

Đoàn Thanh niên TKV phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã La Hiên, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI và Ban Giám hiệu Trường mầm non Lịch Sơn tiến hành khảo sát, lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp điểm trường Khuôn Ngục. Ảnh: TKV
Đoàn Thanh niên TKV phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã La Hiên, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI và Ban Giám hiệu Trường mầm non Lịch Sơn tiến hành khảo sát, lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp điểm trường Khuôn Ngục. Ảnh: TKV
Đoàn Thanh niên TKV phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã La Hiên, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI và Ban Giám hiệu Trường mầm non Lịch Sơn tiến hành khảo sát, lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp điểm trường Khuôn Ngục. Ảnh: TKV
Lên top