Thu hộ tiền điện của EVNSPC đạt hiệu quả cao

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC phát biều tại hội nghị thu hộ tiền điện tổ chức ngày 27.11. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC phát biều tại hội nghị thu hộ tiền điện tổ chức ngày 27.11. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC phát biều tại hội nghị thu hộ tiền điện tổ chức ngày 27.11. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Lên top