Áp dụng phương án điện 5 bậc, khách hàng trả bao nhiêu tiền điện?

Bộ Công Thương đề xuất rút phương án 1 giá điện, thay vào đó chọn phương án giá điện 5 bậc thang thông qua việc ghép các bậc lại với nhau. Theo bộ, việc làm này sẽ tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ của bậc cao hơn, nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện.

Infographic

Lên top